Fysiotherapie vanuit basis-of aanvullende verzekering

In ruim 80% van alle gevallen wordt fysiotherapie vanuit een aanvullend pakket bij uw gekozen zorgverzekeraar vergoed. In sommige gevallen wordt fysiotherapie vergoed door uw basisverzekering. De regels zijn behoorlijk ingewikkeld. Vraag bij twijfel je fysiotherapeut of zorgverzekeraar om opheldering. De belangrijkste punten delen we graag.

Vergoeding fysiotherapie vanuit basisverzekering voor kinderen/jongeren tot 18 jaar
– Tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie altijd vergoed. Voor de vergoeding van extra behandelingen is toestemming nodig van de zorgverzekeraar.
– Tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst van chronische aandoeningen staan volledig vergoed.
– Tot 18 jaar gelden voor artrose aan knie of heup, urineverlies, etalagebenen en ziekenhuisopname dezelfde regels als voor volwassenen.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering vanaf 18 jaar
– Als u een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen staat, wordt fysiotherapie vanaf de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
– Bij artrose aan knie of heup krijg je max. 12 behandelingen in 12 maanden vergoed.
– Bij urineverlies krijg je eenmalig 9 behandeling bekkenfysiotherapie vergoed.
– Bij etalagebenen krijg je maximaal 37 behandelingen per jaar vergoed
– Bij COPD krijg je, afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit (longaanvallen), tot max. 70 behandelingen per jaar vergoed.
– Fysiotherapie bij ziekenhuisopname wordt vergoed.

Als fysiotherapie onder de basisverzekering valt betaal je vanaf 18 jaar eerst het EIGEN RISICO (als dat tenminste niet al besteed is aan andere zorg). Let op: als de behandeling doorloopt in het volgend kalenderjaar betaal je opnieuw eerst het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.