Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapie 2020
alle onderstaande bedragen zijn inclusief BTW

Screening€13,00
Intake en Onderzoek na screening€35,00
Intake en onderzoek na verwijzing €45,00
Zitting Fysiotherapie€35,00
Zitting fysiotherapie aan huis€47,00
Zitting Oedeemtherapie€45,00
Zitting medical taping t.b.v. hooikoorts incl. tape€15,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €58,00
Toeslag voor uitbehandeling€15,00
Instructie/Overleg ouders/verzorgers patiënt€24,00
Niet Nagekomen afspraak indien niet 24-uur van tevoren afgebeld€35,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelenkostprijs
Eenvoudige korte rapporten€54,45
Lange/gecompliceerde/tijdrovende rapporten€108,90
Groepszitting voor specifieke behandeling (2-10 pers.)€6,50 p.p