Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapie 2022

Fysiotherapiepraktijk Hammer heeft met 
alle zorgverzekeraars een contract. Uitgevoerde behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd naar de zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering afgesloten dan ontvangt u een factuur. De genoemde tarieven gelden voor alle behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Alle fysiotherapeuten zijn Big-geregistreerd en staan ingeschreven in het KNGF-kwaliteitsregister (KRF).

* Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekering (en eventueel aanvullende verzekering). U wordt zelf geacht uw polisvoorwaarden te kennen.
* De afspraak voor een behandeling wordt genoteerd op uw afsprakenkaart. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Per 1 Januari 2022 hanteren wij de volgende tarieven

Screening€15,00
Screening, Intake en Onderzoek €50,00
Intake en Onderzoek na verwijzing €50,00
Zitting Fysiotherapie€37,50
Zitting Fysiotherapie aan huis€52,50
Zitting Oedeemtherapie€47,50
Zitting Medical taping t.b.v. hooikoorts incl. tape€15,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek €60,00
Toeslag aan Huis€15,00
Instructie/Overleg ouders/verzorgers patiënt€25,00
Niet Nagekomen afspraak indien niet 24-uur van tevoren afgebeld€37,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelenkostprijs
Eenvoudige korte rapporten€54,45
Lange/gecompliceerde/tijdrovende rapporten€108,90
Fysio Fit (medische fitness individueel)In overleg met fysiotherapeut
Fysio Fit (medische fitness in groep)€6,50 p.p