Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapie 2023
Alle onderstaande bedragen zijn inclusief BTW.

Fysiotherapiepraktijk Hammer heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. (zie schema hiernaast)

Uitgevoerde behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd naar de zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering afgesloten dan ontvangt u een factuur. De genoemde tarieven gelden voor alle behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Alle fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en staan ingeschreven in het KNGF-kwaliteitsregister (KRF).

* Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekering (en eventueel aanvullende verzekering). U wordt zelf geacht uw polisvoorwaarden te kennen.
* De afspraak voor een behandeling wordt genoteerd op uw afsprakenkaart. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 

Zorgverzerkaars-jolien

Per 1 januari 2023 hanteren wij onderstaande tarieven

 

Screening€15,00
Screening, Intake en Onderzoek €55,00
Intake en Onderzoek na verwijzing €55,00
Zitting Fysiotherapie€40,00
Zitting Fysiotherapie aan huis€57,50
Zitting Oedeemtherapie€52,50
Zitting Oedeemtherapie aan huis€62,50
Zitting Medical taping t.b.v. hooikoorts incl. tape€20,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek €60,00
Toeslag voor uitbehandeling€15,00
Instructie/Overleg ouders en/of verzorgers patiënt€25,00
Niet Nagekomen afspraak indien niet 24-uur van tevoren afgebeld€40,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelenkostprijs
Eenvoudige korte rapporten€54,45
Lange/gecompliceerde/tijdrovende rapporten€108,90
Strippenkaart Fysio Fit (10x60 minuten training individueel)€70,00
Strippenkaart fysiotherapeutische behandeling (5x30 minuten)€195,00